செவ். ஜூலை 16th, 2024

Month: மே 2024

டாடா குழுமத்தின் பாணி வரம்பு ஜூடியோ, 2023-24 நிதியாண்டில் (FY24) ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் 90 டி-ஷர்டுகளையும் 17 லிப்ஸ்டிக்குகளையும் விற்றது என்று அதன் பெற்றோர் நிறுவனம் ட்ரென்ட் தனது ஆண்டு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. ஜூடியோ,... Read More

You may have missed