செவ். ஜூலை 16th, 2024

Month: பிப்ரவரி 2024

டெஸ்லா நிறுவனம் இந்தியாவிற்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளதில் கடுமையான சிக்கல்கள் உள்ளன. இந்தியாவில் டெஸ்லாவிற்கு ஆலை அமைக்க வேண்டும் என்ற கருத்து உள்ளது. இதனால் இந்தியாவில் எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களின் விற்பனை அதிகரிக்கப்படும் மத்திய அரசு இறக்குமதி செய்யப்படும்... Read More

You may have missed