செவ். செப் 26th, 2023

Contact

தலைமை தொகுப்பாசிரியர்: அனிதா
நூலாசிரியர்: வைபவ் வடெகாவோன்கர்
மேலாளர்: கிருஷ்ணா
பத்திரிகையாளர்: சனம் ஷெட்டி
பத்திரிகையாளர்: அனில் பலுனி

Partners L.P. DTTAMIL
Apeejay House, 3, Dinshaw Vacha Rd, Churchgate, Mumbai, Maharashtra 400020, India
+912240907290
[email protected]

You may have missed